Thursday, 30 Mar 2023
blog

Biểu phí giao dịch chứng khoán cổ phiếu MBS

Phí giao dịch chứng khoán mua bán cổ phiếu là gì?

Khi thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu thành công, nhà đầu tư sẽ phải trả một khoản phí gọi là Phí giao dịch. Phí này sẽ do công ty chứng khoán thu trên cơ sở phần trăm giá trị giao dịch mà nhà đầu tư trong ngày. Nhà đầu tư sẽ trả phí giao dịch ở cả 2 chiều MUA và chiều BÁN. Trên thực tế phí giao dịch chiếm tỷ trọng lớn trong tất cả các loại phí và thuế của nhà đầu tư. 

Thông tin về cổ phiếu MBS 

Thông tin về cổ phiếu MBS

Cổ phiếu MBS vốn thuộc công ty chứng khoán của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội MB. Đây là một trong 5 công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. Vào năm 2016, Công ty chính thức niêm yết 122,12 triệu đơn vị cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán MBS, giá trị niêm yết tương đương là 1.221 tỷ đồng, giá tham chiếu cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Lúc này Ngân hàng TMCP Quân đội MB đang nắm giữ 79,52% vốn điều lệ MBS, tương đương với 97,11 triệu cổ phiếu và là cổ đông lớn nhất của công ty. Trong ngày giao dịch đầu tiên khối lượng giao dịch là 339,100. 

Xem thêm: Triển vọng khi đầu tư vào cổ phiếu MBS

Thông tin biểu phí giao dịch chứng khoán MBS

Biểu phí cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo qua các kênh giao dịch

Dịch vụ MBS online 

Đối tượng khách hàng: Khách hàng chủ động giao dịch – Không có chuyên viên môi giới quản lý tài khoản, khách hàng thuộc bộ phận MBS Online chăm sóc.

Mức phí: 0.1%.

Dịch BROKER/Khác:

Quầy/Broker/ Contact 24:

1.000 triệu VND: 0.15%.

700-1.000 triệu VND: 0.2%.

500-700 triệu VND: 0.25%.

300-500 triệu VND: 0.3%.

100-300 triệu VND: 0.%.

Phí giao dịch lô lẻ 

Giao dịch cổ phiếu lẻ: 10%/Tổng giá trị chứng khoán lô lẻ thực hiện giao dịch.

  • Phí giao dịch trái phiếu Khách hàng phổ thông: 0,1%/Tổng giá trị giao dịch/Tài khoản dịch vụ.

  • Phí giao dịch trái phiếu cho Khách hàng VIP: 0,02%- 0,1%/ Tổng giá trị giao dịch/ Tài khoản dịch vụ.

  • Phí giao dịch trái phiếu cho đối với giao dịch trải nghiệm Nhà đầu tư chuyên nghiệp: 0.2%/Tổng giá trị giao dịch/Tài khoản dịch vụ.

Ghi chú: Mức phí giao dịch chứng khoán áp dụng với Khách hàng tuân theo biểu phí giao dịch chứng khoán tiêu chuẩn hoặc tuân theo mức phí giao dịch áp dụng khác (nếu có).

Biểu phí lưu ký chứng khoán 

Lưu ký chứng khoán 

0,27 VNĐ/1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền/tháng.

0,18 VNĐ/1 trái phiếu, công cụ nợ/tháng.

Chuyển khoản để thanh toán giao dịch chứng khoán 

Mức phí: 0,3 VNĐ/ 1 chứng khoán/ 1 lần chuyển khoản/1 mã (tối đa không quá 300.000 VNĐ/ 1 lần/ 1 mã chứng khoán). 

Chuyển quyền sở hữu thông qua hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán 

Đối với chuyển nhượng chứng khoán từ MBS sang CTCK khác:

Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng đúng luật.

Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 0,2% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 VNĐ, cộng thêm phí chuyển tiền nếu có).

Đối với chuyển nhượng chứng khoán từ CTCK khác về MBS:

Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng đúng luật. Các trường hợp chuyển nhượng được đơn vị nhà nước có thẩm quyền chấp nhận. 0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 VNĐ, cộng thêm phí chuyển tiền nếu như có).

Phí tặng, thừa kế chứng khoán 

0,2% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 VNĐ, cộng thêm phí chuyển tiền nếu như có).

Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán giữa 2 TKGDCK tại MBS 

Bên chuyển nhượng

  • 0,2% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 VNĐ, cộng thêm phí chuyển tiền nếu như có).

    Bên nhận chuyển nhượng

  • 0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 VNĐ, cộng thêm phí chuyển tiền nếu như có).

Phí rút chứng khoán 

Mức phí rút chứng khoán: 100.000 VNĐ/hồ sơ

Phí chuyển nhượng quyền đăng ký mua thêm 

Mức phí:

Cùng công ty: 50.000 VNĐ/hồ sơ

Khác công ty: 100.000 VNĐ/hồ sơ

Trên đây là các loại thuế và phí giao dịch chứng khoán nhà đầu tư cá nhân chắc chắn sẽ gặp khi tham gia mua bán cổ phiếu. Hy vọng những thông tin trên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để khi tham gia giao dịch bạn sẽ nắm rõ được mức phí mà mình phải chi. Chúc công việc đầu tư của bạn gặp thuận lợi!

Post Comment