Wednesday, 29 Mar 2023
blog

Phí Giao Dịch Chứng Khoán Fpts 2022: Cơ Sở & Phái Sinh, Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Fpts

Biểu phí giao dịch chứng khoán FPTS mới nhất được cập nhất. Áp dụng cho những nhà đầu tư chứng khoán giao dịch thịu trường chứng khoán cơ sở và thị trường phái sinh. Theo dõi ngay bảng phí dưới đây của chungcutuhiepplaza.com tổng hợp.

Bạn đang xem: Phí giao dịch chứng khoán fpts

Trước hết mọi người cần phân biệt được phí giao dịch với các loại phí khác, nhiều người cứ nhầm lẫn nên khi tài khoản chứng khoán của mình bị trừ lại thắc mắc, khó chịu.

Phí giao dịch chứng khoán là mức phí được tính khi mọi người thực hiện đặt lệnh mua và bán trên sàn giao dịch và tất nhiên là sẽ không bao gồm Phí chuyển tiền, Thuế giao dịch, Phí giao dịch/Phí quản lý vị thế/Phí quản lý tài sản ký quỹ của SGDCK và TTLK… Vậy nên ngay khi bạn đặt lệnh thì phí sẽ được tính. Và sẽ được tính dựa trên khối lượng giao dịch, số tiền bạn đặt lệnh.

Đặt càng nhiều lệnh thì mức phí càng cao, nhưng nếu như đặt lệnh với lượng tiền lớn thì mức phí được giảm, thấp hơn so với đặt lệnh giao dịch với số tiền nhỏ. Vậy nên mọi người cần tính toán kỹ trước khi thực hiện đặt lệnh giao dịch trên sàn chứng khoán.

Đây là mức phí được áp dụng khi mọi người giao dịch chứng khoán đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Hose hoặc HNX và đã đăng ký giao dịch chứng khoán Upcom.

Chứng khoán chưa niêm yết: Đây là những mã chứng khoán giao dịch chưa được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán bao gồm Upcom, HNX và Hose. Việc giao dịch sẽ được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận của người bán và người mua.

Biểu phí được FPTS quy định như sau:

Với thị trường phái sinh thì mức phí được quy định khác so với thị trường cơ sở, mọi người tham khảo mức phí được công ty FPTS quy định dưới đây.

Khối lượng giao dịchPhíDưới 100 hợp đồng5.000đ/HĐ100 – 300 hợp đồng4.0 00đ/HĐ300 – 1.000 hợp đồng3.000đ/HĐ1.000 – dưới 2.000 HĐ2.000đ/HĐTrên 2.000 Hợp đồng1.000đ/HĐ

Post Comment