Sunday, 25 Feb 2024
Cổ Phiếu Top cổ phiếu

TOP 10 Mã Cổ Phiếu Ngành Thủy Điện tốt nhất hiện nay 2022

TOP 10 Mã Cổ Phiếu Ngành Thủy Điện tốt nhất hiện nay: VSH, GEG, TMP, EVN, SHP, SJD, …vv đều là những mà cổ phiếu Ngành Thủy Điện có tiềm năng tăng trưởng trong thời gian sắp tới giúp mang lại hiệu quả sinh lời cho các nhà đầu tư. Hãy cùng Chứng Khoán Az tìm hiểu rõ hơn về các thông tin như công ty, thông tin cổ phiếu của từng công ty bên dưới.

Danh sách mã cổ phiếu ngành Thủy Điện đang niêm yết trên sàn

Mã Cổ PhiếuTên Doanh NghiệpSàn Niêm Yết
PGDCTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt NamHose
PECCTCP Cơ khí Điện lựcUpCOM
NT2CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2Hose
NBPCTCP Nhiệt điện Ninh BìnhHNX
HPDCTCP Thủy điện ĐăK ĐoaUpCOM
HJSCTCP Thủy điện Nậm MuHNX
GHCCTCP Thủy điện Gia LaiUpCOM
EADCTCP Thủy điện Điện lực Đắk LắkUpCOM
DRLCTCP Thủy điện – Điện Lực 3Hose
CNGCTCP CNG Việt NamHose
CHPCTCP Thủy điện Miền TrungHose
KHPCTCP Điện lực Khánh HòaHose
PPCCTCP Nhiệt điện Phả LạiHose
VSHCTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông HinhHose
BTPCTCP Nhiệt điện Bà RịaHose
CJCCTCP Cơ điện Miền TrungHNX
DNHCTCP Thủy điện – Điện Lực 3UpCOM
DTKTổng Công ty Điện lực TKV – CTCPHNX
EICCTCP EVN Quốc tếUpCOM
GSMCTCP Thủy điện Gia LaiUpCOM
HNDCTCP Nhiệt điện Hải PhòngUpCOM
ISHCTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICOUpCOM
ND2CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2UpCOM
PCGCTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thịHNX
PGCTổng Công ty Gas Petrolimex – CTCPHOSE

Tổng hợp các mã cổ phiếu ngành Thủy Điện tiềm năng nhất

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai – GEG

Thông tin công ty:

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai có tiền thân là Công ty Thủy điện Gia Lai – Kon Tum đã có hơn 33 năm hình thành và phát triển. GEC hướng đến mở rộng thêm các loại hình mới là Điện Rác, Điện Sinh khối, hiện tại Công ty Cổ phần Điện Gia Lai  đang sở hữu:

+ 34 hệ thống Điện Áp mái

+ 03 Nhà máy Điện Gió với tổng công suất 545 MWp.

+ 12 Nhà máy Thủy điện vừa và nhỏ

+ 05 Nhà máy Điện Mặt trời

+ Mục tiêu tổng công suất đạt 1.700+ MWp vào năm 2025

Thông tin cổ phiếu:

+ Mã cổ phiếu: GEG

+ Sàn niêm yết: HOSE

+ Vốn điều lệ:  3,219,369,020,000 đồng

+ Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 303,715,526 cp

+ Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 321,937,586 cp

ma-co-phieu-nganh-thuy-dien
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện Gia Lai – GEG

Đánh giá cổ phiếu:

Kết quả kinh doanh của công ty Cổ phần Điện Gia Lai có sự tăng mạnh kể từ quý 2 năm 2021 cho đến Quý 1 năm 2022. Các kết quả kinh doanh đều có sự phát triển thuận lợi bao gồm: Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV, Giá vốn hàng bán, Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV, Tổng lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận sau thuế, Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ.

Riêng kết quả của lợi nhuận tài chính thì lại có sự tăng trưởng âm từ quý 2 năm 2021 mãi cho đến quý 1 năm 2022, ngoài ra còn có lợi nhuận khác cũng có sự tăng trưởng âm duy chỉ quý 3 năm 2021 còn lại quý 2 năm 2021 và quý 1 năm 2022 tăng trưởng dương rất thấp, tuy nhiên vào quýt 4 năm 2021 thì có sự tăng trưởng chạm mốc.

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh – VSH

Thông tin công ty:

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh có tiền thân là nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn trực thuộc CT Điện Lực III được thành lập vào năm 199. Vào ngày 4 tháng 12 năm 1994 nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn trực thuộc CT Điện Lực III được đưa vào sản xuất và hòa lưới điện quốc gia.

Cho đến năm 1999 thì Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn quản lý và vận hành dự án Nhà máy Thuỷ điện Sông Hinh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống điện và tận dụng kinh nghiệm tích lũy trong quản lý vận hành nhà máy điện của đội ngũ quản lý nhà máy Vĩnh Sơn.

ma-co-phieu-nganh-thuy-dien-2022
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Ngành nghề kinh doanh:

+ Thí nghiệm điện

+ Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công các dự án nhà máy thuỷ điện

+ Kinh doanh vật tư, thiết bị trong lĩnh vực thuỷ điện.

+ Dịch vụ quản lý, vận hành, bảo dưỡng các nhà máy thuỷ điện

+ Đầu tư xây dựng dự án điện.

+ Sản xuất và kinh doanh điện năng

+ Kinh doanh bất động sản.

Thông tin cổ phiếu:

+ Mã cổ phiếu: VSH

+ Sàn niêm yết: Hose

+ Vốn điều lệ:  2,362,412,460,000 đồng

+ Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 236,241,246 cp

+ Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành:  236,241,246 cp

Đánh giá cổ phiếu:

Tài sản cũng như tỉ số tài chính của công ty hiện đang ở mức ổn định. Tuy nhiên về  chỉ số của kết quả kinh doanh thì hơi bất ổn. Sự ổn định từ kết quả kinh doanh chạm mốc của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh là vào quý 1 năm 2022 (tuy nhiên vẫn ngoại trừ lợi nhuận tài chính và lợi nhuận khác vẫn đang mở mức tăng trưởng âm rất lớn)

Ngoài ra các kết quả kinh doanh khác từ quý 1 năm 2021 đến 1uys 3 năm 2021 đều có sự giao động lên xuống thất thường.

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ – TMP

Thông tin công ty:

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ lúc trước là Nhà máy Thủy điện Thác Mơ thành lập vào năm 1994. là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 2.Vào ngày 18 tháng 6 năm 2009 thì công ty chính thức được niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán TMP

Ngành nghề kinh doanh:

+ Đầu tư các dự án nguồn điện

+ Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị

+ Xây lắp các công trình điện

+ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện

+ Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện

+ Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, công trình kiến trúc của Nhà máy thủy điện

+ Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật 

+ Sản xuất, kinh doanh điện năng

+ Quản lý vận hành , bảo dưỡng , cải tạo lắp đặt các thiết bị điện và công trình thủy công, công trình kiến truc của nhà máy điện

+ Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp

+ …vv

Thông tin cổ phiếu:

+ Mã cổ phiếu: TMP

+ Sàn niêm yết: Hose

+ Vốn điều lệ: 700,000,000,000 đồng

+ Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 70,000,000 cp

+ Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành:  70,000,000 cp

Đánh giá cổ phiếu:

Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ có sự tăng trưởng đều và mạnh từ quý 2 năm 2021 đến quý 1 năm 2022 gồm: Doanh thu thuần về BH và cung cấp CCDV, Giá vốn hàng bán, Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV, Tổng lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận sau thuế, Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đều có sự phát triển mạnh và tăng qua từng quý đến quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022 thì gần chạm mốc.

Tuy nhiên đối với lợi nhuận tài chính thì lại có sự phát triển khá yếu và tăng trưởng âm vào quý 3 năm 2021 và lợi nhuận khác thì tăng trưởng thấp (lợi nhuận tài chính vào quý 4 năm 2021 có sự khác biệt là tăng trưởng chạm mốc)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam – Công ty TNHH MTV – EVN

Thông tin công ty:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam – Công ty TNHH MTV có lẽ không ai là không biết đến. Các thành tích của công ty đã sở hữu bao gồm:

+ Tổng công ty Điện lực Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Huân chương Hồ Chí Minh Vào tháng 2/1996

+ Tổng công ty Điện lực Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý nhất Huân Chương Sao Vàng vào tháng 12/2004

Thông tin cổ phiếu:

+ Mã cổ phiếu: EVN

Đánh giá cổ phiếu:

Kết quả kinh doanh của công ty có lẽ là ước mơ của các Mã Cổ Phiếu của những công ty trực thuộc Ngành Thủy Điện tốt nhất hiện nay. Doanh thu bán hàng và CCDV, giá vốn bán hàng cũng như lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV đều tăng đều theo từng năm từ năm 2016 đến năm 2019. Tuy chỉ có lợi nhuận tài chính có sự suy giảm đến âm rất nặng từ năm 2016 mãi đến 2019.

Về các lợi nhuận khác và tổng lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đều có sự tăng trưởng nhưng chỉ ở mức ổn và vừa, tỉ số tăng chạm mốc chỉ có ở năm 2019 là nhiều nhất.

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn – SJD

Thông tin công ty:
Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán SJD ngày 25/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh của công ty là sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm.

Thông tin cổ phiếu:

+ Mã cổ phiếu: SJD

+ Sàn niêm yết: Hose

+ Vốn điều lệ: 689,986,200,000 đồng

+ Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 68,998,620 cp

+ Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 68,998,620 cp

Đánh giá cổ phiếu:

Cổ phiếu của công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn nếu đánh giá thông qua kết quả kinh doanh thì các con số này có sự giao động ổn. Tuy thời gian gần đây không có sự tăng trưởng chạm mốc nhưng vẫn có sự tăng trưởng đều.

Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam – SHP

Thông tin công ty:
Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam mới đi vào hoạt động với mức vốn điều lệ là 250.000.000.000 VNĐ. Ngày 10/09/2010 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên sàn Upcom với mã chứng khoán SHP. Về sau, cổ phiếu SHP của Công ty chính thức chuyển sang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21/7/2014

Thông tin cổ phiếu:

+ Mã cổ phiếu: SHP

+ Sàn niêm yết: Hose

+ Vốn điều lệ: 1,012,070,160,000 đồng

+ Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 101,206,352 cp

+ Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 101,206,352 cp

Đánh giá cổ phiếu:

Nếu đánh giá về kết quả kinh doanh của công ty, chúng ta có thể thấy rằng từ quý 2 năm 2021 cho đến quý 1 năm 2022 về doanh thu bán hàng và CCDV cùng với giá vốn  hàng bán và lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV đều được tăng đều, các kết quả kinh doanh khác không tăng đều nhưng cũng không quá thấp, riêng chỉ mỗi lợi nhuận tài chính là có sự tăng trưởng âm.

Có nên đầu tư cổ phiếu ngành Thủy Điện không

Tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu ngành Thủy Điện

Nếu có nghiên cứu về tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu ngành Thủy Điện trong tương lai thì hiện các bạn có lẽ đã tham khảo qua các dự đoán của các chuyên gia về việc Có nên đầu tư cổ phiếu ngành Thủy Điện không rồi nhỉ. Theo chúng tôi thống kê thì sắp tới tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu ngành Thủy Điện sẽ tăng trưởng mạnh vào thời gian tới là cuối năm 2022 với các yếu tố sau:

+ Tuyên đoán tình hình thủy văn tích cực trong các tháng tới (dựa vào thông tin của tổ chức khí tượng lớn như NOAA của Mỹ đánh giá cao xác suất – cụ thể sẽ có hiện tượng La Nina vào tháng 6-8)

+ Trường hợp huy động tối đa sản lượng trong trường hợp hiện tượng La Nina kéo dài qua mùa đông năm nay => thì những doanh nghiệp thủy điện sẽ tiếp tục được hưởng lợi đến năm 2023

+ Thủy điện vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng là nguồn năng lượng nền tảng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia bởi tính ổn định cao.

+ Giá bán điện cao hơn năm ngoái đồng thời tăng tỷ trọng phát điện trên thị trường cạnh tranh nên sẽ dẫn đến sự việc các doanh nghiệp thủy điện được hưởng lợi

Rủi ro khi đầu tư cổ phiếu ngành Thủy Điện

Tuy tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu ngành Thủy Điện được các chuyên gia chuẩn đoán nắm chắc được sự tăng trưởng là thế nhưng vẫn còn chút ái ngại khi con số giảm vẫn còn tồn tại qua các trục trặc:

+ Tuy doanh nghiệp thủy điện hưởng lợi nhưng nhiệt điện than sẽ gặp khó khăn về rủi ro thiêu shutj than cùng giá nguyên liệu đầu vào tăng

+ Rủi ro chính chủ yêu là giá khí có nguy cơ tăng cao

Trên đây là TOP 10 Mã Cổ Phiếu Ngành Thủy Điện tốt nhất hiện nay mà các nhà đầu tư có thể tham khảo để có thể chọn được mã cổ phiếu ngành Thủy điện có tiềm năng sinh lời ổn trong tương lai để đầu tư và né những mã cổ phiếu có tiềm ẩn rủi ro. Chúc các bạn chọn được mã cổ phiếu vừa ý.

Xem thêm:

Post Comment