Monday, 2 Oct 2023
Agribank Ngân hàng

Phí duy trì tài khoản Agribankvà các loại phí dịch vụ e-banking của Agribank 2022

Phí duy trì tài khoản Agribank

đông khách lúc dùng tài khoản ngân hàng tuy nhiên không hiểu lý do lại bị trừ tiền mỗi tháng không hợp lý. Thật sự thì, những khoản phí này đều được thu hợp chuẩn theo những việc khoản của nhà băng. Các khoản phí là vì phí kiểm soát tài khoản, kinh phí duy trì tài khoản, ….

phi-duy-tri-tai-khoan-agribank
Phí duy trì tài khoản Agribank

Tìm hiểu biểu kinh phí duy trì tài khoản agribank như sau :

Loại phí Mức phí 
Phí duy trì tài khoản 2.200 VNĐ/ tháng
SMS Banking
 • Khách hàng cá nhân: 10.000 VNĐ/tháng
 • Khách hàng doanh nghiệp: 50.000 VNĐ/tháng
Internet Banking
 • Khách hàng cá nhân: 50.000 VNĐ/năm
 • Khách hàng doanh nghiệp: 200.000 VNĐ/tháng
E-mobile Banking
 • Khách hàng cá nhân: 10.000 VNĐ/năm
 • Khách hàng doanh nghiệp: 50.000 VNĐ/năm
Dịch vụ BankPlus 10.000 VNĐ/tài khoản
Phí quản lý tài khoản đồng sở hữu theo yêu cầu 20.000 VNĐ/tháng
Phí quản lý tài khoản thường niên 5.000 VNĐ/tháng

Mức phí nêu trên có khả năng biến đổi tùy thuộc từng lúc nhà băng thông báo. Vì lẽ đó, bảng trên có thể có những khác biệt nhỏ , chỉ hợp để tìm hiểu.

Biểu phí dịch vụ duy trì thẻ Agribank

Tùy theo từng gói tài khoản, loại thẻ mà biểu phí dịch vụ giữ vững thẻ agribank có thể có các thay đổi không giống nhau. Bên dưới là bảng đổi mới biểu phí dịch vụ giữ vững thẻ agribank hiện nhà băng đang thu.

Biểu phí thẻ ATM Agribank nội địa

Thẻ atm agribank trong nước hay được biết đến là thẻ ghi nợ trong nước. Loại thẻ này đồng ý khách thuận lợi rút tiền và chi trả các hóa đơn mua bán tại cây atm, máy pos.
Xem thêm biểu kinh phí duy trì thẻ atm agribank trong nước như sau :

Loại thẻ Mức phí
Thẻ Agribank hạng chuẩn (Success) 12.000.000 VND/thẻ/năm
Thẻ Agribank hạng vàng (Plus Success) 50.000.000 VND/thẻ/năm
Thẻ liên kết sinh viên 10.000 VND/thẻ/năm
Thẻ liên kết thương hiệu (Co – Brand Card) Hạng chuẩn: 15.000 VND/thẻ/nămHạng vàng: 50.000 VND/thẻ/năm

Biểu phí duy trì thẻ ATM Agribank quốc tế

Thẻ atm agribank toàn cầu có hai loại là thẻ ghi nợ toàn cầu visa ( visa debit ) và thẻ ghi nợ toàn cầu mastercard ( mastercard debit ). đôi bên thẻ này đều có tính năng tiêu pha trên khuôn khổ toàn thế giới. Người tiêu dùng nhiều khả năng tiến hành giao dịch trực tuyến trên app hoặc tại cây atm có logo visa , mastercard.
Tìm hiểu biểu kinh phí duy trì thẻ atm agribank toàn cầu như sau :

Loại thẻ Mức phí
Thẻ chính
Thẻ chuẩn
 • Thẻ ghi nợ: 100.000 VND/năm
 • Thẻ tín dụng: 150.000 VND/năm
Thẻ vàng
 • Thẻ ghi nợ: 150.000 VND/năm
 • Thẻ tín dụng: 300.000 VND/năm
Thẻ bạch kim 500.000 VND/năm
Thẻ phụ
Hạng chuẩn
 • Thẻ ghi nợ: 50.000 VND/năm
 • Thẻ tín dụng: 75.000 VND/năm
Hạng vàng
 • Thẻ ghi nợ: 75.000 VND/năm
 • Thẻ tín dụng: 150.000 VND/năm
Hạng bạch kim 250.000 VND/năm

Biểu phí duy trì thẻ tín dụng ATM Agribank

Tài khoản tín dụng atm agribank là loại thẻ được đông đảo mọi người dùng chuộng nhờ những tiện nghi nó đem đến. Mọi người dụng tài khoản tín dụng nhiều khả năng thuận lợi quẹt thẻ chi trả mọi nơi , tại bất cứ nơi nào. Hoặc khách hàng cũng có khả năng chi trả những tiện nghi khác như : book vé xe, tàu, vé máy bay , hotel, chi trả hóa đơn, ….
Tìm hiểu biểu kinh phí duy trì tài khoản tín dụng atm agribank như sau :

Loại thẻ Mức phí
Thẻ chính
Thẻ chuẩn 150.000 VND/năm
Thẻ vàng 300.000 VND/năm
Thẻ bạch kim 500.000 VND/năm
Thẻ phụ
Hạng chuẩn 75.000 VND/năm
Hạng vàng Thẻ tín dụng: 150.000 VND/năm
Hạng bạch kim 250.000 VND/năm

Biểu phí dịch vụ khác của ngân hàng Agribank

Ngoài 2 phí dịch vụ giữ vững tài khoản và kinh phí duy trì thẻ atm agribank trên đây thì nhà băng còn thu thêm những khoản phí khác nếu khách có giấy phép dùng.
Biểu phí dịch vụ khác của nhà băng agribank được thay đổi thêm ở bảng sau :

Danh mục phí dịch vụ Mức phí
Phí đăng ký dịch vụ
Đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking Miễn phí
Phí đăng ký SMS OTP Miễn phí
Phí mua/cấp lại thiết bị sinh mã OTP Theo giá mua từng loại thiết bị
Phí mua/cấp lại phần mềm sinh mã OTP Miễn phí
Phí thay đổi phương thức xác thực 10.000 VNĐ/lần
Phí hủy dịch vụ 20.000 VNĐ/lần
Phí duy trì dịch vụ
Đối với khách hàng cá nhân 50.000 VNĐ/ năm
Đối với khách hàng tổ chức 200.000 VNĐ/ năm
Phí giao dịch
Dịch vụ phi hành chính Miễn phí
Dịch vụ tài chính, thanh toán
 • Chuyển tiền cùng hệ thống: Miễn phí
 • Chuyển tiền khác hệ thống (cá nhân): Miễn phí
 • Chuyển tiền khác hệ thống (doanh nghiệp: 0.015%/số tiền giao dịch – 1.000.000 VNĐ
Dịch vụ nộp thuế điện tử Theo mức phí chuyển tiền tương ứng trong từng thời kỳ
Thanh toán hóa đơn Thỏa thuận từng đối tác
Phí tra soát giao dịch
 • Cùng hệ thống: 10.000 VNĐ/lần
 • Ngoài hệ thống: 20.000 VNĐ/lần
 • Liên quan sự cố bất khả kháng, lỗi đường truyền, lỗi viễn thông: Miễn phí

đối với giải pháp sms banking
Sms banking là giải pháp ngân hàng số. Lúc người tiêu dùng giấy phép dùng giải pháp sms banking agribank sẽ nhận được các tin nhắn báo thay đổi số dôi dư. Vậy là, tất cả chúng ta sẽ thuận lợi cập nhập được dòng vốn ra vô của bản thân sớm nhất trên mobile mà không còn phải mất thời gian đến nhà băng.
Các khoản chi phí nảy sinh của giải pháp này có khả năng là : kinh phí duy trì giải pháp, phí thương vụ, phí chuyển đổi tin tức, ….

Danh mục phí dịch vụ Mức phí
Phí duy trì dịch vụ
Khách hàng cá nhân 10.000 VNĐ/tài khoản/tháng
Khách hàng doanh nghiệp 50.000 VNĐ/tài khoản/tháng
Phí giao dịch
VNTopup, Apaybill Miễn phí
Atranfer Miễn phí
Phí tin nhắn (gửi đến đầu số 8049, 8149) Theo mức phí tin nhắn do nhà mạng thu
Phí thay đổi thông tin 10.000 VNĐ/lần

đối với giải pháp agribank e-mobile banking
Giải pháp e-mobile banking là tiện nghi của nhà băng giúp người tiêu dùng sử dụng các giải pháp nhà băng ngay trên máy móc smartphone mà không phải đến nhà băng. Giải pháp này giúp hàng chục triệu người chắt chiu được rất lâu chờ uổng phí.
Kể từ khi giấy phép dùng giải pháp mọi người có khả năng tự tại thi hành những mua bán như : điều tra số dôi dư, sao kê mua bán, …. đồng thời với đó cũng có các khoản phí bạn cần tra : phí khóa thẻ, phí chuyển khoản, kinh phí duy trì, ….

Danh mục phí dịch vụ Mức phí
Phí duy trì dịch vụ
Khách hàng cá nhân 10.000 VNĐ/tài khoản/tháng
Khách hàng doanh nghiệp 50.000 VNĐ/tài khoản/tháng
Phí nhận tin OTP thông báo biến động số dư 
Khách hàng cá nhân 8.000 tháng/khách hàng
Tổ chức 50.000 tháng/khách hàng
Phí giao dịch
Nạp tiền, thanh toán hóa đơn Miễn phí
Chuyển khoản trong hệ thống Agribank Miễn phí
Chuyển khoản liên ngân hàng Miễn phí
Dịch vụ phi tài chính Miễn phí

*Đối với dịch vụ BankPlus

Danh mục phí dịch vụ Mức phí
Phí đăng ký và kích hoạt dịch vụ Miễn phí
Phí duy trì dịch vụ 10.000 VNĐ/tháng
Phí giao dịch
 • Truy vấn số dư và lịch sử giao dịch: Miễn phí
 • Phí thu cước trả sau, nạp tiền cho thuê bao trả trước: Miễn phí
 • Chuyển khoản trong hệ thống Agribank: Miễn phí

Một số  câu hỏi thường gặp về phí dịch vụ ngân hàng Agribank

Phí duy trì thẻ ATM Agribank là gì?

Kinh phí duy trì thẻ atm agribank hay được biết đến là phí dịch vụ hàng năm. Nhà băng thu khoản phí này với mục tiêu để thi hành giữ vững tình trạng hoạt động của thẻ. Bình thường phí này sẽ được nhà băng yên ổn thu theo tháng. Tài khoản thẻ của bạn vẫn vận hành thì agribank vẫn cứ thu mà không nhất thiết báo trước. Nếu bạn không khát thèm bị thu khoản phí này thì chỉ có cách tạm hủy hoặc hủy thẻ mãi mãi.

Phí duy trì tài khoản và phí thường niên Agribank có phải là một không?

Kinh phí duy trì tài khoản và phí hàng năm agribank thực sự là một không ? hai định nghĩa này người tiêu dùng vẫn thường lầm lẫn cùng nhau. Nganhangnongthon sẽ giúp bạn xác định ngay dưới :
Phí hàng năm agribank : là khoản phí nhà băng sẽ tự động tính và thu theo năm. Mục tiêu thu tiền hàng năm để nhà băng kéo dài việc dùng thẻ. Mọi người sẽ không bị tính phí này lúc mở tài khoản song không đăng kí dùng thẻ atm agribank.
Kinh phí duy trì tài khoản agribank : với loại phí này nhà băng thu nhằm mục tiêu giữ vững những tiện nghi và kiểm soát tài khoản chi trả của bạn. Tùy thuộc vào mỗi loại tài khoản ngân hàng sẽ thu mức phí không giống nhau.

Không đóng phí duy trì tài khoản Agribank có được không?

đóng đủ kinh phí duy trì tài khoản agribank, nhà băng sẽ giúp bạn kéo dài việc công tác thẻ, giải pháp và tiện nghi kèm theo. Trong tình huống nếu quên đóng phí, nhà băng sẽ tự động trừ vào số dôi dư tại thời điểm này của tài khoản.
Nếu số dôi dư tài khoản hết hoặc âm agribank sẽ tạm khóa thẻ. Thời điểm hiện nay, khách hàng sẽ không làm được bất kể những mua bán nào. Trên cơ sở đó, nếu không có nhu cầu mua bán bị đứt quãng thì bạn cần đóng kinh phí duy trì toàn bộ nhé.

Thẻ ATM Agribank bị trừ phí duy trì nhiều lần?

Tất cả chúng ta không khỏi nghi vấn lúc trong 30 ngày cùng 1 người dùng mà số dôi dư liên tiếp bị trừ mà không rõ lý do. đáp án là ngoài kinh phí duy trì trên đây, nếu khách hàng có đăng kí thêm những giải pháp tiện nghi khác trong khi mở tài khoản ngân hàng sẽ tổ chức thu tiền theo quy định của pháp luật.
Những loại phí khác có khả năng trừ mỗi tháng, năm mà bạn cần nắm như : phí dịch vụ sms banking, internet banking, …chỉ trừ tài khoản bạn đã giấy phép dùng những giải pháp trên đây thì nhà băng mới tự động trừ. Tình huống, bạn không nhớ rõ trước đây mình đã giấy phép giải pháp nào thì nhiều khả năng mời lên tổng đài hoặc đến không qua khâu trung gian nhà băng để nhờ tài trợ.

Không kích hoạt thẻ Agribank có bị trừ phí?

Khi vừa bạn kêu gọi nhà băng mở thẻ atm agribank xong tuy nhiên không cần dùng hoặc chưa khởi động thẻ thì bạn vẫn bị tính phí như thường nhé.

Trả phí duy trì thẻ Agribank như thế nào?

Bình thường những khoản phí dịch vụ nhà băng sẽ tự động trừ vào số dôi dư người sở hữu thẻ lúc đến hạn chi trả. Mọi người không còn phải thực hành bất kỳ những cử chỉ nào. Nếu số dôi dư chưa đủ thì nhà băng sẽ trừ âm tiền cho tới lúc nạp tiền vào tài khoản sẽ tự động trừ số phí tương xứng. Cạnh đó, kinh phí duy trì thẻ agribank cũng sẽ tự duy trì mỗi năm đến lúc bạn chủ động yêu cầu ngừng giải pháp.

Làm thế nào để giảm phí duy trì thẻ ATM AgriBank?

Không những riêng agribank mà nhà băng nào hiện ngay cũng sẽ thu bạn những khoản kinh phí duy trì, phí hàng năm. Tuy nhiên đông khách lúc dùng tài khoản đều muốn hạn chế thấp nhất mọi tiền bạc của bản thân. Nhiều cách cần kiệm phí dịch vụ lúc gia nhập nhà băng agribank như sau :
+ đừng giấy phép nhiều giải pháp điện tử cùng một thời điểm, chỉ giấy phép lúc thực sự cần kíp.
+ Tận dụng triệt để những chương trình ưu đãi lúc đăng kí giải pháp.
+ Nếu mất dần nhu cầu dùng giải pháp thẻ thì nên tạm khóa hoặc khóa thẻ mãi mãi để nhà băng dừng thu phí dịch vụ.
+ Nên thường xuyên lưu ý thăng trầm mua bán, những thương vụ lạ để nhờ nhà băng can dự lúc thiết yếu.

Phí duy trì tài khoản Agribank số đẹp quy định như thế nào?

Với vài người kinh doanh buôn bán thường ý nhiệm có tài khoản số đẹp sẽ đem đến nhiều thuận lợi và tài lộc hơn. Những bạn có biết kinh phí duy trì tài khoản agribank số đẹp được thủ tục thế nào đây chưa ?
Phí này đã được nhà băng thu gần giống như tài khoản chi trả bình thường. Dẫu vậy, chỉ khác một chỗ là khách lúc đăng ký tài khoản số đẹp giá sẽ tốt hơn đối chiếu với những tài khoản thường.

Lưu ý về phí dịch vụ ngân hàng Agribank

Nhiều những lưu tâm bạn nên nắm về biểu phí dịch vụ của nhà băng agribank như sau :
+ Mức phí quy tắc bên trên chưa gồm có thuế vat.
+ Kinh phí duy trì giải pháp được tính tới hết kỳ thu tiền ( tháng/năm ) kể cả tình huống mọi người hủy giải pháp trước/ trong lúc thu tiền.
+ Các khoản phí trên chưa gồm các loại phí nảy sinh ngoài agribank. đối với những tình huống nảy sinh khác , agribank sẽ tính và thu thêm phí theo thực tiễn.
+ Agribank không trao trả lại phí chi trả đã thu trong tình huống khách kêu gọi không tổ chức giải pháp hoặc giải pháp chi trả không làm được vì sơ sót, vấn đề không phải do lỗi của nhà băng tạo ra.
+ Phí dịch vụ được thu trước, thu từng lần ngay thời điểm nảy sinh mua bán hoặc thu gộp 1 lần kể từ khi kết thúc toàn bộ giải pháp tùy theo loại giải pháp yên ổn đó.
+ Biểu phí nhà băng phân phối có khả năng biến đổi, không nhất thiết báo trước với khách.
+ Các thông tin khác được quy chế theo chỉ dẫn của agribank trong từng thời kì.

Post Comment