Wednesday, 29 Mar 2023
blog

VPB: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank | VietstockFinance

1 SSI (CK SSI) 50

0

13/04/20222 TCBS (CK Kỹ Thương) 50

0

07/02/20223 MAS (CK Mirae Asset) 50

0

15/04/20224 VNDIRECT (CK VNDirect) 50

0

14/05/20216 VPS (CK VPS) 50

0

06/04/20227 VCSC (CK Bản Việt) 50

0

07/02/20228 MBS (CK MB) 50

0

06/04/20229 KBSV (CK KB Việt Nam) 50

0

08/04/202210 FPTS (CK FPT) 50

0

07/02/202211 KIS (CK KIS) 50

0

13/04/202212 TVSI (CK Tân Việt) 50

0

01/04/202213 YSVN (CK Yuanta) 50

0

18/04/202214 ACBS (CK ACB) 50

0

06/04/202215 MBKE (CK MBKE) 50

0

12/04/202217 PHS (CK Phú Hưng) 50

0

18/04/202218 BSC (CK BIDV) 50

0

12/04/202219 BVSC (CK Bảo Việt) 50

0

23/04/202020 VDSC (CK Rồng Việt) 50

0

17/03/202221 DNSE Jsc (CK Đại Nam) 50

0

30/06/202122 Vietinbank Securities (CK Vietinbank) 40

0

02/05/201923 SSV (CK Shinhan) 50

0

19/04/202224 AGRISECO (CK Agribank) 50

0

11/04/202225 Pinetree Securities (CK Pinetree) 50

0

17/12/202126 PSI (CK Dầu khí) 50

0

13/01/202228 VIX (CK IB) 50

0

07/10/202029 ABS (CK An Bình) 50

0

08/04/202230 FNS (CK Funan) 50

0

12/04/202231 VFS (CK Nhất Việt) 50

0

14/05/202032 TVB (CK Trí Việt) 50

0

14/05/202033 APEC (CK Châu Á TBD) 50

0

02/12/202134 BOS (CK BOS) 50

0

12/04/2022

Post Comment