Monday, 2 Oct 2023
Chứng khoán quốc tế Cổ Phiếu

Satoshi là gì? 1 Satoshi Bằng Bao Nhiêu tiền Việt Nam, USD, Bitcoin 2022

Khái niệm Satoshi? Satoshi của ai?

Satoshi là tổ chức tiền tệ điện tử xuất phát từ xứ sở mặt trời mọc bởi satoshi nakamoto – ba ruột bitcoin, nó là tổ chức tiền tệ nhỏ nhất của bitcoin được thay đổi trên blockchain.
ứng 1 satoshi chỉ bằng 1 phần một trăm triệu bitcoin

Quy tắc đổi Satoshi = VND = USD = Bitcoin

quy-doi-satoshi
Quy đổi Satoshi

1 Satoshi bằng bao nhiêu Bitcoin

Satoshi Bitcoin  Đơn vị Bitcoin khác
1 Satoshi 0.00000001 Bitcoin
10 Satoshi 0.0000001 Bitcoin
100 Satoshi 0.000001 Bitcoin = 1 Bit/ μBTC (you-bit)
1000 Satoshi 0.00001 Bitcoin
10,000 Satoshi 0.0001 Bitcoin
100,000 Satoshi 0.001 Bitcoin = 1 mBTC (em-bit)
1000,000 Satoshi 0.01 Bitcoin = 1 cBTC (bitcent)
10,000,000 Satoshi 0.1 Bitcoin
100,000,000 Satoshi 1 Bitcoin

1 Satoshi bằng bao nhiêu tiền VNĐ 

Hiện nay, ứng với 1 Bitcoin = 35,625 USD = 822.920.133 VNĐ, mà 1 Bitcoin = 100,000,000 Satoshi.

=> 1 Satoshi = 8.22920133 VNĐ

Satoshi VND (Vietnamese Dong)
1 Satoshi 8.22920133 VND
10 Satoshi 82.2920133 VND
100 Satoshi 823 VND
1,000 Satoshi 8,229 VND
10,000 Satoshi 82,292 VND
100,000 Satoshi 822,920 VND
1,000,000 Satoshi 8,229,201 VND
10,000,000 Satoshi 82,292,013 VND
100,000,000 Satoshi 822,920,133 VND

Chú ý : tỉ giá này có khả năng biến đổi vì trị giá tiền mã hóa và trị giá quy đổi usd sang vnđ tạm bợ nó lệ thuộc vào quá trình thay đổi chính trị, kinh tế, cộng đồng trên năm châu.

1 Satoshi bằng bao nhiêu USD

Satoshi USD (US Dollar)
1 Satoshi 0.00035625 USD
10 Satoshi 0.00356249 USD
100 Satoshi 0.03562490 USD
1,000 Satoshi 0.35624900 USD
10,000 Satoshi 3.56249000 USD
100,000 Satoshi 35.6249000 USD
1,000,000 Satoshi 356 USD
10,000,000 Satoshi 3,562 USD
100,000,000 Satoshi 35,625 USD

Một số câu hỏi thường gặp về Satoshi

1000 Satoshi bằng bao nhiêu VND

Dựa vào bảng quy đổi Satoshi sang VNĐ ta có được:

1,000 Satoshi = 8,229 VND

100 Satoshi bằng bao nhiêu VND

Tương tự ta biết được:

100 Satoshi = 823 VND

100,000 Satoshi bằng bao nhiêu VNĐ 

Ta có ngay câu trả lời:

100,000 Satoshi = 822,920 VND

Post Comment